Warszawa, Polska

Bazy danych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Specjalność kształtująca umiejętności w zakresie:

  • projektowania i programowania baz danych (MS SQL, ORACLE)
  • administrowania i strojenia baz danych (MS SQL, ORACLE)
  • tworzenia aplikacji bazodanowych - internetowych i lokalnych
  • wykorzystania baz danych w systemach informacyjnych

W trakcie kształcenia student uzyskuje wiedzę z zakresu teoretycznych zagadnień dotyczących systemów gromadzenia, wyszukiwania i udostępniania informacji, architektury, technologii i bezpieczeństwa baz danych oraz umiejętności z zakresu projektowania, programowania i administrowania bazami danych - w szczególności MS SQL i ORACLE a także tworzenia aplikacji bazodanowych, zarówno lokalnych jak i internetowych oraz wykorzystania baz danych w systemach informacyjnych i do zarządzania firmą.
Po ukończeniu studiów I stopnia w tej specjalizacji absolwenci mogą pracować m.in. na stanowiskach: projektanta baz danych, administratora baz danych, developera, programisty baz danych, programisty aplikacji bazodanowych. Mogą także kontynuować studia na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych na jednej ze specjalizacji związanych z zarządzaniem w obszarze informatyki.

Polityka Prywatności