Warszawa, Polska

Inżynieria oprogramowania

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie WIT:
www.wit.edu.pl/studia-i-stopnia

W ramach tej specjalności student uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu algorytmów i struktur danych stosowanych w różnych dziedzinach zastosowań informatyki, metodologii projektowania dużych aplikacji i zarządzania projektami informatycznymi, inżynierii oprogramowania, projektowania aplikacji w środowiskach graficznych i aplikacji systemowych i sieciowych. Nabywa i rozwija umiejętność programowania w różnych środowiskach informatycznych (języki C, C++, JAVA) oraz programowania i opisu sprzętu cyfrowego.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku programisty biorącego udział w realizacji dużych projektów informatycznych w różnych dziedzinach zastosowań.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Termin "inżynieria oprogramowania" po raz pierwszy został użyty w przełomie lat 1950/60 (ale oficjalnie za narodziny tej dyscypliny podaje się lata 1968 i 1969, w których miały miejsce dwie konferencje sponsorowane przez NATO, odpowiednio w Garmisch i Rzymie).

Kontakt:

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. (22) 348 65 44
rekrutacja@wit.edu.pl
WIT_zarobki_absolwentow.gif


Polityka Prywatności