Warszawa, Polska

Bazy danych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

W ramach tej specjalności student zdobywa dodatkową wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów gromadzenia, wyszukiwania i udostępniania informacji, bezpieczeństwa danych w systemach komputerowych, projektowania złożonych baz danych i aplikacji bazodanowych oraz inżynierii oprogramowania. Nabywa umiejętność programowania w języku JAVA i posługiwania się profesjonalnymi narzędziami do budowy baz danych w systemach Oracle i Informix oraz budowy aktywnych baz sieciowych (Internet) oraz poznaje zagadnienia związane z wykorzystaniem baz danych w systemach informacyjnych i do zarządzania firmą.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku projektanta i administratora komercyjnych baz danych, projektanta i programisty systemów informatycznych korzystających z baz danych, specjalisty ds. udostępniania i wymiany dużych zasobów informacyjnych.

Polityka Prywatności