województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Geoinformatyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Większość współczesnych nowoczesnych systemów informatycznych swoją funkcjonalność opiera na dostępie do map cyfrowych począwszy od map adresowych, poprzez zdjęcia lotnicze i satelitarne, po trójwymiarowe modele infrastruktury technicznej. Mają one zastosowanie w wielu dziedzinach, np. zarządzanie kryzysowe, systemy dowodzenia, logistyka, meteorologia, energetyka, systemy nawigacyjne, gospodarka przestrzenna i wiele innych. Przykładem najprostszych zastosowań systemów informacji przestrzennej są powszechnie popularne serwisy takie jak: Google Maps czy Jak Dojadę. Dlatego program oferowanej specjalności z jednej strony obejmuje takie zagadnienia jak bazy danych przestrzennych, systemy GIS czy programowanie systemów SIP. Z drugiej strony geoinformatyka dotyczy takich zagadnień jak kartografia, czy geodezja i takich metod jakimi są fotogrametria, teledetekcja czy analizy danych przestrzennych.

Dodatkowe informacje

Geoinformatyka
Geoinformatyka – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych zajmująca się numerycznym przetwarzaniem i analizowaniem informacji geograficznej. Geoinformatyka różni się od geoinformacji większym udziałem zagadnień informatycznych, głównie związanych z programowaniem. W realizacji wyżej wymienionych zadań zaangażowany jest zespół środków technicznych (komputery, sieci teleinformatyczne), prawnych (ustawy i rozporządzenia), ekonomicznych (opłacalność inwestowania w sprzęt i oprogramowanie) oraz personalnych (użytkownicy, programiści i administratorzy systemów).
Polityka Prywatności