województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Computer Engineering

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka jest dziedziną łączącą wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji. Nauka ta zajmuje się także urządzeniami oraz tworzeniem, przekształcaniem i przekazywaniem danych za pomocą programów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań. Aby podjąć naukę na kierunku Informatyka konieczna jest znajomość nauk ścisłych, zwłaszcza matematyki i informatyki na poziomie podstawowym. Celem jest kształcenie nowoczesnych i kreatywnych informatyków, posiadających wiedzę i umiejętności możliwe do wykorzystania w różnego typu przedsiębiorstwach i zdolnych stawić czoło wyzwaniom technologii informatycznych XXI wieku!
Polityka Prywatności