Warszawa, Polska

Sztuczna inteligencja i jej zastosowania w inżynierii

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja (SI, ang. artificial intelligence, AI) – dziedzina wiedzy obejmująca logikę rozmytą, obliczenia ewolucyjne, sieci neuronowe, sztuczne życie i robotykę. Sztuczna inteligencja to również dział informatyki zajmujący się inteligencją – tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych symulujących te zachowania. Można ją też zdefiniować jako dział informatyki zajmujący się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne[potrzebny przypis]. Termin wymyślił John McCarthy w 1956.
Sztuczna inteligencja
Kto tak mówi, [że w ostateczności wyciągniemy wtyczkę], niech spróbuje wyłączyć internet. Można wyłączyć sztuczną inteligencję, ale nie superinteligencję. Ona na to nie pozwoli.
Autor: Nick Bostrom
Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja jest potencjalnie groźniejsza od bomb atomowych.
Autor: Elon Musk
Sztuczna inteligencja
Na naszych oczach startuje czwarta rewolucja przemysłowa, uczące się komputery drastycznie zmienią nasze życie. Bardziej niż koło, prąd czy internet.
Autor: Jen Hsun Huang, szef Nvidii
Polityka Prywatności