Warszawa, Polska

Zarządzanie przedsiębiorstwem

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM, na której program kształcenia kładzie szczególny nacisk na menedżerski aspekt procesu produkcyjnego, zarządzanie i sterowanie urządzeniami produkcyjnymi, strumieniami surowców, półproduktów i produktów, nie zaniedbując zarazem zasobów ludzkich i informacyjnych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności