Warszawa, Polska

Konstrukcje budowlane

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Budownictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Na specjalności Konstrukcje budowlane posiądziesz poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i wznoszenia budowli o konstrukcji żelbetowej, stalowej, murowej i drewnianej. Zapoznasz się z nowoczesnymi zastosowaniami informatyki w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Będziesz potrafił uwzględniać wymagania niskiego zapotrzebowania energii. Nauczysz się wykorzystywać niekonwencjonalne – ekologiczne źródła energii.
Polityka Prywatności