Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Projektowanie mebla

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Projektowanie mebla jest działalnością twórczą zajmującą się projektowaniem jednostkowych sprzętów, ich zestawów i typoszeregów służących wyposażeniu przestrzeni architektonicznej wnętrz. Specjalność jest kluczowym zespoleniem umiejętności projektowania kształtu, wynikającym z realnego powiązania teorii i doświadczenia, zarówno procesu projektowania jak i realizacji dzieła. Specjalność wnosi głębsze zrozumienie architektury każdego przedmiotu i obiektu w zakresie kształtu, mechaniki budowli oraz natury czynników wizualnych, co jest silnie wsparte kształceniem ogólnoplastycznym. Wyuczony warsztat projektowy daje możliwość kreowania mebli, sprzętów i innych przedmiotów aż do małych form architektonicznych. Merytoryczną zasadą jest projektowanie od szczegółu do ogółu, czyli odwrócenie procesu właściwego pokrewnej specjalności Projektowania Wnętrz. Drugą cechą szczególną specjalności jest możliwość bezpośredniego poznawania realizacji zaprojektowanego dzieła.
Polityka Prywatności