województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Projektowanie i sterowanie komputerowe

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent specjalności Projektowanie i sterowanie komputerowe posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wykorzystania technik komputerowych w procesie projektowania maszyn i sterowania procesem produkcyjnym. Potrafi wykorzystywać techniki komputerowe do pozyskiwania, porządkowania, zapisywania i przekazywania informacji. Rozumie zasady procesu zarządzania produkcją, potrafi w nim wykorzystać systemy informatyczne i modelować przebieg produkcji. Zna technikę obróbki skrawaniem, działanie i konstrukcję obrabiarek i potrafi je programować.
Polityka Prywatności