Warszawa, Polska

Budowa i serwisowanie samochodów

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Budowa i serwisowanie samochodów na tej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności, związane z konstruowaniem, produkcją, naprawę i bieżącą obsługą samochodów. Dzięki temu możesz zostać cenionym pracownikiem w zakładach, produkujących pojazdy samochodowe, w salonach i warsztatach samochodowych, a także w przedsiębiorstwach transportowych i prowadzących obsługę flot pojazdów. Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w roku akademickim 2014/2015.
Polityka Prywatności