Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej uwzględnia współczesne formy wypoczynku i rekreacji ściśle zintegrowane z typem krajobrazu takich jak: parki, bulwary, promenady. Architekt krajobrazu poszerzając wiedzę z zakresu projektowania na tej specjalności będzie w pełni przygotowany do aranżacji przestrzennej i programowej obiektów wypoczynkowych, a także do wskazania technik i technologii wykorzystywanych przy realizacji oraz pielęgnacji tych terenów.
Polityka Prywatności