Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Architektura - Projektowanie architektoniczne

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studenci specjalności Projektowanie architektoniczne pogłębiają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania obiektów architektonicznych, zwłaszcza obiektów o złożonych funkcjach skali ze szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem. Doskonalą umiejętności tworzenia architektury o wyrazistym charakterze związanym ściśle z programem i miejscem, poszerzając jednoczenie wiedzę tematyczną o różne formy architektury i zagadnienia architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne i komunikacyjne oraz rewaloryzacji obiektów. W szerszym zakresie poznają zagadnienia rzeźby terenu oraz zieleni towarzyszącej obiektom architektonicznym. W ramach specjalności dogłębniej rozwiązywane są problemy adaptacji, modernizacji i rekonstrukcji pojedynczych budynków i budowli oraz zespołów urbanistycznych.
Architektura - pochodzi z łacińskiego słowa architectura, lub architector – buduję.