Warszawa, Polska

BHP

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia na specjalności BHP pozwolą poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy. W toku studiów poznasz możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy. Absolwenci w toku studiów otrzymują kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań pracownika służby BHP, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Polityka Prywatności