województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Efektywność energetyczna

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Studiując specjalność Efektywność energetyczna uzyskasz wiedzę na temat:

  • systemów magazynowania energii,
  • projektowania systemów energetycznych,
  • gospodarki energetycznej i rynku energii,
  • kompensacji przyrodniczej,
  • izolacji cieplnej,
  • transportu ekologicznego i kilku pokrewnych dziedzin.

Zdobędziesz umiejętności przeprowadzenia audytu energetycznego (zarówno przedsiębiorstw, jak i budynków oraz oświetlenia ulicznego). Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego wynika z Ustawy o efektywności energetycznej i dotyczy każdego większego przedsiębiorstwa. Umiejętność przeprowadzenia takiego audytu jest więc niezwykle pożądana na rynku pracy.

Dodatkowe informacje

Efektywność energetyczna
Efektywność energetyczna – oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.
Polityka Prywatności