Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Computer Science

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych prowadzi współpracę z wieloma uczelniami zagranicznymi. W związku z tym, oraz olbrzymim zapotrzebowaniem na rynku pracy na informatyków biegle władających językiem angielskim - również specjalistycznym słownictwem informatycznycm - w PJWSTK od roku akademickiego 1999/2000 prowadzone są grupy anglojęzyczne.

Specyfiką grup anglojęzycznych jest to, że ćwiczenia i wykłady z przedmiotów zawodowych w tych grupach odbywają się w języku angielskim.

Najlepsi studenci mają większą możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej, gdyż mając opanowane słownictwo techniczne, łatwiej adaptują się na zagranicznych uczelniach.

Grupy anglojęzyczne są prowadzone wyłącznie dla trybów dziennego oraz zaocznego przez Internet.

Ilość miejsc w grupach potoku anglojęzycznego jest ograniczona.
Polityka Prywatności