Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Programowanie systemowe i sieciowe

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Po ukończeniu specjalizacji absolwenci są specjalistami z zakresu zarządzania sieciami komputerowymi, ochrony informacji, projektowania bezpiecznego i wydajnego oprogramowania przy zachowaniu podstawowych zasad inżynierii oprogramowania oraz z dziedziny kryminalistyki cyfrowej. Są oni potencjalnymi pracownikami firm, które stosują sieci komputerowe i wymagają zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz wysokiej wydajności i niezawodności. Firmy produkujące oprogramowanie, działające w obszarach e-commerce, e-learning, e-government, e-business, poszukują specjalistów w dziedzinie zabezpieczenia oprogramowania oraz danych. Oddzielną kategorię stanowią specjaliści od kryminalistyki cyfrowej zatrudniani w dużych firmach lub organizacjach, które reagują przy naruszeniu bezpieczeństwa informacji lub w wypadku przestępstw cyfrowych.

Dodatkowe informacje

Programowanie systemowe
Programowanie systemowe jest rodzajem programowania systemów oprogramowania. Główną cechą odróżniającą programowanie systemowe od aplikacyjnego jest to iż programowanie aplikacyjne tworzy oprogramowanie które świadczy usługi dla użytkownika (np. edytor tekstu), natomiast programowanie systemowe służy stworzeniu oprogramowania które świadczy usługi sprzętowi komputerowemu (np. defragmentator dysku) co wymaga dużej znajomości sprzętu i wewnętrznej budowy systemu komputerowego. W szczególności
Polityka Prywatności