Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie projektami

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent jest przygotowany do kierowania zespołami projektowymi; w tym zespołami programistycznymi i wdrożeniowymi, posiada rozległą i szczegółową wiedzę z zakresu organizacji i prowadzenia projektów, norm i standardów zarządzania oraz wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii oprogramowania - procesów wytwarzania i utrzymania oprogramowania. Absolwent tego kierunku posiada też umiejętność rozumienia i modelowania procesów biznesowych, ich dokumentowania i optymalizacji w stopniu umożliwiającym sprawne i efektywne prowadzenie złożonych projektów. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w organizacjach projektowych oraz procesowych prowadzących dowolne projekty, w szczególności informatyczne projekty softwarowe i infrastrukturalne, w bankach, działach wytwarzania oprogramowania, utrzymania infrastruktury IT, firmach konsultingowych itp.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
Polityka Prywatności