Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent jest wysokiej klasy specjalistą w stosowaniu (oraz rozwijaniu) najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny "Business Intelligence" i strategicznego zarządzania w dowolnych sektorach rynku, w szczególności w wielkich korporacjach, bankach, w innowacyjnych firmach średniej i małej wielkości, a także w sektorze publicznym. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, na stanowiskach projektanta i analityka systemowego oraz na wysokopłatnych stanowiskach konsultingowo-eksperckich (również w samodzielnych firmach konsultingowych).
Polityka Prywatności