Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Systemy rozproszone i równoległe

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalizacja realizowana jest w Laboratorium Programowania Równoległego należącym do Katedry Obliczeń Równoległych PJWSTK. Celem specjalizacji jest wykształcenie programistów posiadających znajomość podstaw systemów równoległych i sieci komputerowych, umiejętność projektowania, realizacji i optymalizacji programów równoległych dla sieci komputerowych oraz komputerów równoległych. Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu specjalizacji: firmy software'owe projektujące oprogramowanie dla sieci komputerowych, ośrodki obliczeniowe, banki i urzędy skarbowe, ośrodki superkomputerowe, instytuty badawcze, wyższe uczelnie, filie dużych firm zagranicznych.
Polityka Prywatności