Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Multimedia - programowanie gier

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Po ukończeniu specjalizacji studenci posiadają umiejętności w następujących dziedzinach: • programowaniu 3D – głównie w oparciu o Direct3d , ew. OpenGL; • programowaniu aplikacji multimedialnych – DirectX; • programowaniu aplikacji WINAPI; • grafice 2D – głównie tworzenie tekstur; • modelowaniu poligonowym (3D) na potrzeby gier; • oświetleniu oraz pracy z kamerą w scenie; • fizyce obiektów w programie; • „renderingu” w czasie rzeczywistym; • animacji postaci – wykorzystanie inverse forward kinematics. Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy Udział przy tworzeniu gier komputerowych, produkcji reklam i innych aplikacji multimedialnych dowolnego typu.

Dodatkowe informacje

Multimedia
Multimedia (łac. multum + medium) – media stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Określenie bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.
Programowanie gier
Programowanie gier – specyficzna dziedzina pracy programistów. Łączy inżynierię oprogramowania, grafikę i multimedia, sztuczną inteligencję, fizykę, matematykę, optymalizację, algorytmikę i wiele innych dziedzin w jednym wspólnym celu. Wymaga współpracy z wieloma specjalistami z innych dziedzin, między innymi grafikami, muzykami, autorami tekstów.
Multimedia
Dzięki interaktywnym systemom multimedialnym kraje rozwijające się mogą ominąć etap uprzemysłowienia.
Autor: Stan Shih, dyrektor Acero Group
Polityka Prywatności