Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Multimedia - animacja 3d

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem specjalizacji jest wykształcenie na poziomie podstawowym tzw. „technical director’a”. Studenci po ukończeniu specjalizacji posiadają podstawową wiedzę w zakresie używania technik obróbki obrazu video, komputerowego oraz technik animacji 3D. W sprawny sposób są w stanie przygotować model 3D do animacji, oraz zapewnić wsparcie techniczne podczas animacji postaci przez profesjonalnego animatora. Dodatkowo absolwenci specjalizacji mogą kontrolować proces powstawania animacji 3D, efektów specjalnych postprodukcji, poprzez znajomość techniczną procesu. Osoby kończące specjalizację umieją w sprawny sposób uruchomić i nadzorować systemy wykorzystywane przy produkcji efektów specjalnych oraz animacji 3D.

Dodatkowe informacje

Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Multimedia
Multimedia (łac. multum + medium) – media stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Określenie bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.
Multimedia
Dzięki interaktywnym systemom multimedialnym kraje rozwijające się mogą ominąć etap uprzemysłowienia.
Autor: Stan Shih, dyrektor Acero Group
Polityka Prywatności