Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Inteligentne systemy przetwarzania danych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Celem specjalizacji jest kształcenie programistów o doświadczeniu w projektowaniu systemów decyzyjnych, doradczych, systemów opierających swe działanie na komputerowej analizie dużych baz danych, danych internetowych, narzędzi przeszukiwania danych internetowych i grafu powiązań linków oraz złożonych problemów plani¬stycznych i optymalizacyjnych. Tematyka: • informatyczne systemy wspomagania podejmowania decyzji w zarządzaniu, bankowości, systemach transportu oraz produkcji; • wydobywanie przydatnej i zrozumiałej wiedzy z wielkich zbiorów danych; • budowa elementów wyszukiwarek internetowych; • analiza danych multimedialnych; • tworzenie systemów na bazie logiki rozmytej; • budowa kalkulatora działającego na liczbach rozmytych; • konstruowanie automatycznych systemów sterujących i diagnostycznych; • rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych; • projektowanie systemów wykorzystujących jednocześnie elementy lingwi-styki komputerowej i inteligentne metody przetwarzania danych.
Polityka Prywatności