Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Inteligentne metody inżynierii wiedzy

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Osoba kończąca specjalizację jest przygotowana do zetknięcia się z nowymi problemami i sprzętem, ponieważ w trakcie zajęć specjalizacyjnych rozwiązuje nowe, niestandardowe problemy, często projektując własne programy lub bu-dując lub modyfikując własne wersje robotów. Student kończący specjalizację może pracować w firmach, gdzie produkcja wsparta jest robotami przemysło-wymi, w działach zabezpieczenia ruchu i produkcji, wyposażonych w nowocze-sne urządzenia monitorujące i wspierające pracę rozwiązania elektroniczne o dużej złożoności (cyfrowo-komputerowej), przy programowaniu i obsłudze po-jazdów autonomicznych. Nasi absolwenci pracują w wielu czołowych firmach np. Siemens, HP jako programiści, w systemach obsługi etc.
Polityka Prywatności