Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Inżynieria oprogramowania i baz danych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Analiza i projektowanie systemów informatycznych przy użyciu metodyk obiektowych (UML) i obiektowych narzędzi CASE; zagadnienia inżynierii oprogramowania, w tym omówienie pełnego cyklu życiowego oprogramowania (faza strategiczna, analiza, projektowanie, konstrukcja, testowanie, wdrożenie, pielęgnacja, modyfikacja), zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym, miary złożoności i jakości oprogramowania, zaawansowane graficzne interfejsy użytkownika i inne; projekty inżynierskie łączące bazy danych, inżynierię oprogramowania i technologie rozproszone (Internet). W tym celu wykorzystuje się różne pakiety CASE, Microsoft SQL Server, Microsoft Internet Information Server/ASP, Oracle, Visual Basic, Java, platforma .NET, przeglądarki WWW. Od 2005 roku używany jest też software IBM: RAD, WebSphere i Rational. Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy Po ukończeniu specjalizacji absolwenci są specjalistami z zakresu analizy, pro-jektowania i administrowania dużych systemów informatycznych, metod inży-nierii oprogramowania, metod projektowania baz danych, metod zwiększania jakości oprogramowania, metod integracji z Internetem. Są oni poszukiwani przez średnie i duże firmy komputerowe (w tym zagraniczne) realizujące klu-czowe projekty informatyczne dla instytucji rządowych i administracyjnych, banków, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, szkół, wojska, mediów. Przykładowe tematy prac dyplomowych • Repozytorium ponownego użycia, gromadzące i udostępniające dowolne informacje, pliki i media, które mogą być przedmiotem wymiany w ramach firmy; • Zarządzanie wiedzą i ryzykiem w firmie programistycznej – system gromadzący informację o „cichej” wiedzy pracowników firmy oraz przeciwdziałający różnorodnym zagrożeniom dla interesów firmy; • Oprogramowanie wspomagające budowę i działanie sklepu internetowego. Pozwala na realizację sklepu internetowego typu Z-shop, tj. sklepu bez własnego magazynu, gromadzącego i udostępniającego oferty zewnętrznych dostawców towarów i usług; • System przepływu prac wspomagający zarządzanie dokumentami i jakością oprogramowania. System umożliwia definiowanie procesów zarządzania dokumentami i zasobami ludzkimi, instancjonowanie i uruchamianie tych procesów oraz zarządzanie procesami i ich monitorowanie; • System wspomagający nauczanie analizy i projektowania obiektowego; • System zarządzania treścią służący do tworzenia aplikacji internetowych.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria oprogramowania
Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Termin "inżynieria oprogramowania" po raz pierwszy został użyty w przełomie lat 1950/60 (ale oficjalnie za narodziny tej dyscypliny podaje się lata 1968 i 1969, w których miały miejsce dwie konferencje sponsorowane przez NATO, odpowiednio w Garmisch i Rzymie).
Polityka Prywatności