Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Bazy danych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
W programie zajęć jest nauka programowania, administrowania i strojenia bazy danych na przykładzie systemów Oracle, Microsoft SQLServer, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL. Dodatkowo w studenci zapoznają się z: projektowaniem, administrowaniem i strojeniem baz danych; uczą się używać narzędzia CASE; tworzą aplikacje baz danych działające w Internecie i w sieci lokalnej.
Polityka Prywatności