Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Wdrożenia systemów IT

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent specjalizacji dyplomowania Wdrożenia systemów IT posiada wiedzę i kompetencje z zakresu wdrażania rozwiązań IT w przedsiębiorstwie, w tym przeprowadzania analiz przedwdrożeniowych i doboru optymalnych rozwiązań pod kątem potrzeb danego przedsiębiorstwa. Może znaleźć zatrudnienie w firmach zamawiających rozwiązania IT (po stronie klienta) lub (po stronie nadawcy) dostarczających oprogramowanie i infrastrukturę IT, na takich stanowiskach jak np. specjalista ds. sprzedaży i wdrożeń systemów ERP, konsultant wdrożeniowy SAP, konsultant ds. wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych, analityk biznesowy systemu ERP.
Polityka Prywatności