Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Analiza biznesowa

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent specjalizacji dyplomowania Analiza procesów biznesowych potrafi przeprowadzać analizy uwarunkowań realizacji procesów biznesowych oraz projektować i weryfikować ich usprawnienia i optymalizację. Posiada wiedzę merytoryczną dotyczącą organizacji i modelowania procesów biznesowych, znajomość zagadnień "Business Intelligence" oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Jest przygotowany do pracy w firmach konsultingowych, na takich stanowiskach jak: analityk biznesowy (szczególnie w firmach realizujących projekty informatyczne dla przedsiębiorstw), inżynier wymagań w projektach IT, inżynier procesu/produktu, organizator procesu, inżynier jakości.

Dodatkowe informacje

Analiza
Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska.
Analiza biznesowa
Analiza biznesowa – dyscyplina zajmująca się określaniem potrzeb biznesowych i rozwiązań problemów biznesowych.
Analiza
Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.
Autor: Sławomir Kuligowski, Podaj dalej..., Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009.
Polityka Prywatności