Wrocław, Polska

Information Technology

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Strona www uczelni: www.wsb.pl/wroclaw
Polityka Prywatności