województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Inżynieria systemów logistycznych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/wroclaw

Twoja wiedza i umiejętnościpraktyczna_wiedza.png

 • projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych
 • organizacja i zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw
 • interpretacja wskaźników technicznych i ekonomicznych używanych w logistyce
 • formułowanie i rozwiązywanie zadań inżynierskich w zakresie eksploatacji i projektowania systemów logistycznych
 • projektowanie i optymalizacja procesu logistycznego
 • projektowanie i eksploatacja technologii informatycznych.

praca_po_studiach.png


Praca dla Ciebie:
Absolwent specjalności może pracować
m.in. w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach logistycznych
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką
 • centrach magazynowych i centrach logistycznych i u operatorów logistycznych.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Nauczysz się projektować, oceniać i optymalizować systemy logistyczne.

 • Poznasz technologie magazynowe.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania do przekształcania danych surowych w sensowne i przydatne informacje do analiz biznesowych.
 • Nauczysz się stosować odpowiednie metody diagnozy problemów logistycznych w przedsiębiorstwie i sposoby ich rozwiązywania.
 • W ramach zajęć praktycznych poznasz możliwości wykorzystania Google Apps.

Przykłady zawodów

Nadzoruje, projektuje i konstruuje systemy komputerowe oraz tworzy oprogramowanie systemowe, posługując się znajomością stosowanego sprzętu i metod programowania systemowego oraz dokumentacją i informacjami aplikacyjnymi uzyskiwanymi od producentów, w celu budowy efektywnych systemów komputerowych, przystosowanych do realizacji określonych zadań; organizuje i nadzoruje obsługę, konserwację oraz prace remontowe sprzętu komputerowego i oprogramowania, posługując się znajomością istniejących systemów komputerowych, ich podstawowych zastosowań oraz dokumentacją techniczno-ruchową.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności