Wrocław, Polska

Computer Science

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: horyzont.eu

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności