Toruń, Polska

IT in Business

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Zakres (ścieżki, specjalności):
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Polityka Prywatności