Toruń, Polska

Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun

Twoja wiedza i umiejętności:

 • planowanie i organizowanie działalności produkcyjnej oraz sterowanie nią
 • zasady komputerowego wspomagania projektowania i modelowania procesów produkcyjnych
 • posługiwanie się technikami informacyjno-komunikacyjnymi w działalności zarządczej i inżynierskiej w procesach produkcyjnych
 • zarządzanie innowacjami i transferem technologii w obszarze inżynierii procesów produkcyjnych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi w obszarze ekotechnologii.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • gospodarka materiałowa i logistyka procesów produkcyjnych
 • zintegrowane systemy zarządzania - moduł planowania produkcji
 • technologia maszyn i projektowanie procesów technologicznych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi i nowoczesne koncepcje zarządzania produkcją
 • zarządzanie innowacjami i transferem technologii
 • podstawy projektowania CAD-CAM
 • ekotechnologie.

Praca dla Ciebie:

 • praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu, w których istnieje konieczność efektywnego zarządzania produkcją
 • firmy doradcze i audytorskie
 • administracja danymi produkcyjnymi w systemach informatycznych
 • wdrażanie nowych produktów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • instytuty naukowo-badawcze.

Dodatkowe informacje

Inżynier
Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.
Inżynier
Pierwsza zasada dobrego inżyniera – nie spieszyć się z robotą.
Postać: Jacek Kwiatkowski w serialu Rodzina zastępcza.
Inżynier
Doskonały i nieomylny inżynier to taki, który unika drobnych błędów na drodze do wielkiej katastrofy.
Opis: budowlane prawo Murphy'ego
Inżynier
Inżynier jest ode tego, żeby zbudować, lekarz – żeby wyleczyć, a nauczyciel od tego, żeby nauczyć.
Postać: Włodzimierz Kercz w serialu Rodzina zastępcza.
Polityka Prywatności