Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Twoja wiedza i umiejętności:
 • kompetencje inżynierskie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • aktualne przepisy i wymogi prawne z zakresu BHP, ergonomii pracy i ochrony środowiska
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka związanego z ich występowaniem w zarządzaniu procesami technologicznymi
 • kontrola dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zagrożenia występujące w transporcie i zapobieganie im
 • ergonomia, ekonomika pracy i techniczne bezpieczeństwo.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • systemy informatyczne w zarządzaniu BHP
 • systemy i normy zarządzania BHP
 • fizjologia i ergonomia pracy
 • analiza i ocena zagrożeń
 • bezpieczeństwo transportu
 • ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
 • elektrotechnika i zagrożenia elektryczne
 • zagrożenia i ochrona środowiska.
Praca dla Ciebie:
 • specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych
 • kontrola bezpieczeństwa procesów produkcyjnych
 • konsultant w zespołach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii
 • prowadzenie obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • świadczenie usług w zakresie BHP.

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z normowaniem pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności: badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem i usprawnianiem pracy, ustalaniem norm czasu i badaniem ich napięcia oraz ustalaniem polityki w zakresie normowania pracy.
Organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp; przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; prowadzi doradztwo w zakresie bhp; współpracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy; opiniuje plany, założenia i projekty modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych; uczestniczy w ocenie ryzyka zawodowego oraz w dochodzeniach powypadkowych; opiniuje instrukcje wewnątrzzakładowe bhp.

Dodatkowe informacje

Inżynier
Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.
Inżynier
Pierwsza zasada dobrego inżyniera – nie spieszyć się z robotą.
Postać: Jacek Kwiatkowski w serialu Rodzina zastępcza.
Inżynier
Doskonały i nieomylny inżynier to taki, który unika drobnych błędów na drodze do wielkiej katastrofy.
Opis: budowlane prawo Murphy'ego
Inżynier
Inżynier wie, że osiągnął doskonałość nie wtedy, kiedy nie można nic już dodać, ale kiedy nie można nic już zabrać.
The engineer knows he has achieved perfection, not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away. (ang.)
Polityka Prywatności