Toruń, Polska

Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/torun
Twoja wiedza i umiejętności:
 • kompetencje inżynierskie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • aktualne przepisy i wymogi prawne z zakresu BHP, ergonomii pracy i ochrony środowiska
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka związanego z ich występowaniem w zarządzaniu procesami technologicznymi
 • kontrola dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zagrożenia występujące w transporcie i zapobieganie im
 • ergonomia, ekonomika pracy i techniczne bezpieczeństwo.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • systemy informatyczne w zarządzaniu BHP
 • systemy i normy zarządzania BHP
 • fizjologia i ergonomia pracy
 • analiza i ocena zagrożeń
 • bezpieczeństwo transportu
 • ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
 • elektrotechnika i zagrożenia elektryczne
 • zagrożenia i ochrona środowiska.
Praca dla Ciebie:
 • specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych
 • kontrola bezpieczeństwa procesów produkcyjnych
 • konsultant w zespołach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii
 • prowadzenie obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • świadczenie usług w zakresie BHP.

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z normowaniem pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności: badaniem wykorzystania dnia roboczego, organizowaniem i usprawnianiem pracy, ustalaniem norm czasu i badaniem ich napięcia oraz ustalaniem polityki w zakresie normowania pracy.
Organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp; przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; prowadzi doradztwo w zakresie bhp; współpracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy; opiniuje plany, założenia i projekty modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych; uczestniczy w ocenie ryzyka zawodowego oraz w dochodzeniach powypadkowych; opiniuje instrukcje wewnątrzzakładowe bhp.

Dodatkowe informacje

Inżynier
Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.
Inżynier
Pierwsza zasada dobrego inżyniera – nie spieszyć się z robotą.
Postać: Jacek Kwiatkowski w serialu Rodzina zastępcza.
Inżynier
Doskonały i nieomylny inżynier to taki, który unika drobnych błędów na drodze do wielkiej katastrofy.
Opis: budowlane prawo Murphy'ego
Inżynier
Inżynier jest ode tego, żeby zbudować, lekarz – żeby wyleczyć, a nauczyciel od tego, żeby nauczyć.
Postać: Włodzimierz Kercz w serialu Rodzina zastępcza.
Polityka Prywatności