Poznań, Polska

Aplikacje Internetowe i Mobilne

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Studia I stopnia na stronie CDV:
cdv.pl/studia-i-stopnia
Strona www uczelni: www.cdv.pl
Polityka Prywatności