Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/
Twoja wiedza i umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności będziesz:

  • znał/a aktualne przepisy z zakresu prawnej ochrony pracy,potrafił/a ocenić i kontrolować ryzyko zawodowe oraz tworzyć plany redukcji tego ryzyka,
  • potrafił/a zidentyfikować niebezpieczne i szkodliwe czynniki środowiska pracy,
  • znał/a regulacje dotyczące wypadków przy pracy oraz zasady postępowania powypadkowego. ,
  • przygotowany/a do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP,
  • znał/a podstawy psychologii konfliktu i sztuki negocjacji.

Praca dla Ciebie

  • służby BHP w dużych podmiotach gospodarczych
  • własna działalność gospodarcza (szkoleniowa) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kontroler bezpieczeństwa procesów produkcyjnych
  • konsultant ds. wdrażania nowych technologii.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Higiena
Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.
Bezpieczeństwo
I biegnąc po łące czuje się tak bezpieczna jak Plusquamperfectum – najbezpieczniejszy z czasów.
Autor: Ewa Lipska, Oni
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Bezpieczeństwo
„Względy bezpieczeństwa” to w naszej cywilizacji hasło kończące wszelką dyskusję i wyłączające krytyczne myślenie.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Polityka Prywatności