województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Ekoinżynieria i ekoenergetyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

Przykłady zawodów

Projektuje oraz nadzoruje wykonawstwo i eksploatację urządzeń, instalacji sieci i systemów energetycznych, z uwzględnieniem systemów automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej oraz komputerowych systemów sterowania i telekomunikacji w energetyce; odpowiada za prawidłowe działanie infrastruktury sieci i systemów energetycznych; stosuje techniki komputerowe w projektowaniu, monitorowaniu i analizach stanów pracy oraz w sterowaniu pracą sieci i systemów energetycznych.
Polityka Prywatności