Poznań, Polska

Virtual Reality and Multimedia

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności