Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/
woja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu tej specjalności będziesz:
 • opracowywać i projektować politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • wdrażać rozwiązania w zakresie podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego
 • wdrażać zabezpieczenia aplikacji użytkowych oraz sieci komputerowych
 • wdrażać zabezpieczenia systemów operacyjnych
 • opracowywać procedury bezpieczeństwa danych
 • tworzyć bezpieczne oprogramowania
 • zarządzać bezpieczeństwem informatycznym.

Praca dla Ciebie
Przykładowe miejsca pracy:

 • administracja państwowa
 • banki
 • Policja, wojsko, Straż Graniczna
 • korporacje
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • własna firma.

Przykładowe stanowiska:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa
 • specjalista ds. administracji
 • specjalista ds. IT
 • specjalista ds. instalacji, modernizacji oraz serwisu systemów zabezpieczeń
 • audytor bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
„Względy bezpieczeństwa” to w naszej cywilizacji hasło kończące wszelką dyskusję i wyłączające krytyczne myślenie.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
I biegnąc po łące czuje się tak bezpieczna jak Plusquamperfectum – najbezpieczniejszy z czasów.
Autor: Ewa Lipska, Oni
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Polityka Prywatności