Łódź, Polska

Urbanistyka domów jednorodzinnych, osiedli, kwartałów miasta i planowania przestrzennego

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Architektura
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.wssip.edu.pl/kierunki.php?strona=architektura

Dodatkowe informacje

Urbanistyka
Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.
Polityka Prywatności