Łódź, Polska

Computer Science

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Polityka Prywatności