Łódź, Polska

Transport lądowy

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/transport
Transport lądowy pozostaje najważniejszym rodzajem transportu zarówno w odniesieniu do transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Specjalność ta pozwala na poznanie najistotniejszych problemów ruchu drogowego i szynowego oraz wyposaża absolwentów w kompetencje ułatwiające rozwiązywanie tych problemów.

Dodatkowe informacje

Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Opis kierunku na stronie AHE:
www.ahe.lodz.pl/transport

Polityka Prywatności