Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Inżynieria dentystyczno-implantologiczna

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.ahe.lodz.pl
Specjalność inżynieria dentystyczno-implantologiczna to możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności z obszaru Implantologii i protetyki, oraz stosowania i doboru nowoczesnych biomateriałów. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie: projektowania i wykonywania implantów stomatologicznych, cyfrowych metod modelowania protez i implantów z wykorzystaniem technik projektowych i technologii druku 3D, nowoczesnych technik badawczych związanych z nano i biomateriałów stosowanych w lecznictwie. Specjalność pozwala również uzyskać wiedzę dotyczącą wymagań stawianym nowoczesnym materiałom używanym w we wszczepach, a także techniki optymalizacji rekonstrukcji uzębienia z zastosowaniem technik implantologicznych uwzględniających użycie nowoczesnych biomateriałów. Specjalność pozwala także uzyskać praktyczne umiejętności związane z interpretacją efektów terapeutycznych stosowania implantologii na podstawie badań klinicznych oraz możliwość sprawnego poruszania się w obszarze najnowszych trendów w implantologii.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności