Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Zarządzanie nieruchomościami, najem i pośrednictwo

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: wspa.pl, wspa.pl/zasady-rekrutacji
Absolwent po cyklu zajęć Pośrednik w obrocie nieruchomościami, nabywa niezbędną wiedzę dotyczącą procesu pośrednictwa w sprzedaży, zakupie, wynajmie i dzierżawy nieruchomości. Uczestnik nabywa specjalistyczną wiedzę z zakresu szeroko pojętego prawa nieruchomości, podatków, badań i analiz rynku pod kątem wyceny nieruchomości, zdolność analizowania dokumentów prawnych dotyczących nieruchomości lokalowych i gruntowych wydawanych przez organy administracyjne, umiejętność sporządzania umów pośrednictwa, cywilnoprawnych umów przedwstępnych sprzedaży, umów najmu, podstawową wiedzę dotyczącą postępowania cywilnego oraz aktów prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Sprawnie posługuje się technikami negocjacyjnymi w procesach sprzedaży, a także umiejętnie prowadzi promocje i marketing ofert nieruchomości. Podczas ćwiczeń rozwija zdolność komunikacji interpersonalnej. Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętność i kompetencję do założenia własnej działalności związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomości. Potrafi fachowo i rzetelnie przeprowadzić cały proces transakcji, z pełnym profesjonalizmem służyć doradztwem osobom zainteresowanym nabyciem/ zbyciem nieruchomości, bądź też jej najmem/wynajmem i dzierżawą. Umie samodzielnie dokonywać wnikliwej analizy rynku nieruchomości z uwzględnieniem jego prognoz. Umiejętność szczegółowej analizy profilu klienta stwarza możliwość skutecznego zawierania transakcji.

Dodatkowe informacje

Pośrednictwo
Pośrednictwo – umowa, często odpłatna, w której jedna strona zobowiązuje się wobec drugiej doprowadzić do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczyć przy zawarciu takiej umowy. Obecnie najpopularniejszą formą pośrednictwa są agencje zatrudnienia, pośrednictwa finansowego oraz agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami – działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:
Polityka Prywatności