Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Wycena nieruchomości

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wspa.pl, wspa.pl/zasady-rekrutacji
Absolwent kończący specjalność Wycena Nieruchomości zaliczył cykl wykładów i ćwiczeń z czterech bloków tematycznych: - podstawy wiedzy w zakresie prawa; - podstawy wiedzy ekonomicznej; - podstawy wiedzy technicznej; - rzeczoznawstwo majątkowe. Dodatkowo z zagadnień uzupełniających i umiejętności interdyscyplinarnych. Szczegółowy wykaz tematyki programowej dla studentów w zakresie wyceny nieruchomości zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. Absolwent studiów inżynierskich otrzymuje dyplom i dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Dodatkowe informacje

Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Wycena
wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości – postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.
Polityka Prywatności