Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Mechatronika

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wst.com.pl

Mechatronika to kierunek który jest synergią różnych dziedzin takich jak: mechanika, elektronika oraz informatyka. Jest to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się kierunków, którego absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Uczelnia podsiada również nowoczesny Park Naukowo-Technologiczny Silesia który jest podstawową jednostką organizacyjną uczelni, pełniąca funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu. Dodatkowym celem ogólnym jest transfer technologii i innowacyjności wśród przedsiębiorców regionu województwa śląskiego poprzez wzmocnienie potencjału jednostki naukowej świadczącej usługi w zakresie transferu innowacji i technologii.

SPECJALNOŚCI

  • Inżynieria medyczna
  • Kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych
  • Systemy inteligentne
  • Mechatronika pojazdów
  • Automatyka i sterowanie
  • Mechatronika przemysłowa

KANDYDAT NA MECHATRONIKĘ POWINIEN:

  • Interesować się zagadnieniami technicznymi, informatyką, mechaniką, elektroniką itp.
  • Posiadać uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość i umiejętności logicznego rozumowania,

STUDIA I STOPNIA

Podczas zajęć na kierunku Mechatronika studenci zapoznają się z kompletną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi. Do dyspozycji studentów oddane zostały specjalistyczne pracownie wyposażone w profesjonalne sprzęty oraz oprogramowania. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną oraz doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną na których studenci zdobędą niezbędne umiejętności przy projektowaniu i konstruowaniu specjalistycznych urządzeń stosowanych w maszynach, pojazdach, sprzętach oraz specjalistycznej aparaturze medycznej, diagnostycznej i pomiarowej.

CZAS TRWANIA

4-letnie studia inżynierskie (8 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu kierunku Mechatronika absolwent będzie posiadał umiejętności niezbędne do pracy przy projektowaniu, uruchomianiu i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń. Dodatkowo będzie dysponował wiedzą przy wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.

PERSPEKTYWY PRACY

§ Zakłady przemysłu elektromaszynowego

§ Zakłady przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego

§ Firmy wdrożeniowe i eksploatacyjne urządzeń

§ Eksploatacja nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych

§ Własna działalność gospodarcza

Firmy z branży medycznej
Mechatronika - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy między innymi w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.
Polityka Prywatności