Katowice, Polska

Inwestycje i nieruchomości

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wst.com.pl

Dodatkowe informacje

Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Polityka Prywatności