Katowice, Polska

Drogi i autostrady

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Budownictwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/budownictwo
Polityka Prywatności