Studia inżynierskie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
system studiów  
Gdańsk, Polska
Politechnika Gdańska

Technologie Ochrony Środowiska

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: http://pg.edu.pl/

Jeśli wybierzesz specjalność monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska, będziesz umiał przeprowadzić poszczególne operacje związane z głównymi typami procedur analitycznych, wykorzystywanych w badaniach środowiskowych. Poznasz podstawy teoretyczne i zakres stosowalności podstawowych typów przyrządów analitycznych i ich parametrów metrologicznych. Specjalność systemy ochrony środowiska jest pomyślana tak, aby przygotować studenta do projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla otoczenia oraz technologii bezodpadowych. Student uczy się wykonywać ekspertyzy szkodliwości dla środowiska technologii już pracujących, jak i technologii nabywanych. Zapoznaje się z technologiami oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych gazowych, ciekłych oraz problematyką gospodarki wodno-ściekowej.

Warto wspomnieć, że technologie ochrony środowiska to kierunek prowadzony tylko w dwóch ośrodkach akademickich w kraju.


Absolwenci dysponują specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii, technologii oraz teoretyczną i praktyczną znajomością analizy technicznej. Znajdują zatrudnienie zarówno w charakterze projektantów, jak i użytkowników w zakładach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej i regionalnej, zajmujących się ochroną środowiska. Ci, którzy zdecydują się na specjalność systemy ochrony środowiska, będą umieli sporządzić projekt procesowy produkcji wyrobów chemicznych, obróbki, zagospodarowania czy utylizacji odpadów oraz oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka w Trójmieście

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Budynek dydaktyczny ul. Rejtana 16
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą